2016. december 12. - Megjelent a Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban című kötet

Megjelent a Kvantitatív szöveglemezés és szövegbányászat a politikatudományban című kötet Sebők Miklós szerkesztésében. A könyv bevezetést nyújt a nemzetközi politikatudomány egy kurrens irányzatába, a szövegek kvantitatív elemzésébe (quantitative text analysis - QTA).

A szövegek és más minőségi adatok (filmek, képek) elemzése annyiban különbözik a mennyiségi (kvantitatív) adatokétól, hogy nyers formájukban még nem alkalmasak arra, hogy statisztikai, illetve ökonometriai elemzés alá vessük őket. A szövegek elemzésre való előkészítése így további módszertani problémákat vet fel, melyek külön tárgyalása szükséges.