Kutatók

Kutatásvezető

SEBŐK MIKLÓS az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének (MTA TK PTI) tudományos főmunkatársa. A Virginiai Egyetemen szerzett politikatudományi, a Budapesti Corvinus Egyetemen pedig közgazdász egyetemi végzettséget. PhD fokozatát politikatudományból az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg. Jelenleg az Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatója, és a Hungarian Comparative Agendas Project (CAP) kutatási igazgatója. Kutatási területe kiterjed a politikai gazdaságtanra, a közpolitikára és a szövegbányászati módszerek ezen területeken történő alkalmazására. 

 

 

Vezető Kutatók

RING Orsolya történettudományt tanult (PhD, ELTE). A POLTEXT Projekt keretében médiakorpuszok építésével és azok szövegbányászati elemzésével, valamint magyar nyelvű szövegek doménspecifikus szentimentelemzési-eljárásának kidolgozásával; a TK Számítógépes Társadalomtudomány (CSS-RECENS) kutatócsoportjában nagyméretű történeti szövegkorpuszok építésével és azok NLP módszerekkel történő elemzésével foglalkozik.

   

Fiatal kutatók

HOLÁNYI Ákos a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának doktorandusza nemzetközi kapcsolatok és Európa-tanulmányok kutatási területen. Korábban a brit Durhami Egyetemen társadalomföldrajzból alapdiplomát és a cseh Károly Egyetemen Balkán, Eurázsia és Közép-Európa tanulmányokból mesterdiplomát szerzett. Jelenlegi kutatásai az Európai Unión belüli kisállami érdekérvényesítéssel és a közép-európai országok regionális együttműködéseivel foglalkoznak.

   

KISS Rebeka közigazgatás-szervező (BA, NKE), majd államtudományi (MA, NKE) diplomát szerzett. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, emellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karának joghallgatója. Fő kutatási területe a törvényalkotás-kutatás. Az alkotmányjogon belül kutatásainak középpontjában a törvények indokolása áll. 2019 óta vesz részt a CAP és a poltextLAB projektekben.

MANCZINGER Melinda a Szegedi Tudományegyetemen szerzett mester fokozatot okleveles nemzetközi kapcsolatok elemzőként. Tudományos útja során a nemzetközi környezetvédelmi jogra összpontosított, érdeklődését és elköteleződését a téma iránt egy nemzetközi projekt keretében mutathatta be az ENSZ Regionális Akadémiáján (RAUN) 2016-2017-ben. Az adattudományba való bekapcsolódása után sikeresen végzett a Budapesti Corvinus Egyetem posztgraduális adatelemző szakán. Jelenleg ugyanezen egyetem Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola elsőéves PhD hallgatója. Melinda elsődleges kutatási területe jelenleg a gépi tanulás értelmezhetősége, valamint változószelekció környezeti kontextusban. 2024-ben csatlakozik a poltextLAB csapatához, mint adatelemző.

Molnár Csaba

MOLNÁR Csaba politológiát tanult (BA, MA Budapesti Corvinus Egyetem, BA, Nottingham Trent University), doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. A poltextLAB Projekt keretében NLP és adatbázis-építési feladatokat lát el. Fő kutatási területe a jobboldali radikalizmus és a parlamentarizmus. Részt vesz mindemellett a Comparative Agendas Project kutatócsoportjában, ahol a törvényhozással kapcsolatos adatbázisok létrehozásáért felel.

TAKÁCS Anna alapszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott közgazdaságtan képzésén szerezte. Jelenleg a Neumann János Egyetem és az MNB Intézet által indított Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszak hallgatója, ahol szakdolgozatában híralapú árfolyammodellezéssel foglalkozik.

 

TŐRÖS Ágnes a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, majd ugyanott közgazdaságtudományi doktori fokozatot szerzett. Pályafutása kezdetén gazdasági kutatóintézetben dolgozott, majd számos évet töltött el különféle intézményeknél közgazdasági elemzőként külgazdasággal illetve pénzügyi szabályozással foglalkozva. A poltextLAB csapatát kutatóként erősíti, a V-SHIFT MOMENTUM Projektben elemzési feladatokat és tudományos tevékenységet lát el. 

ÜVEGES István a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Political and Legal Text Mining and Artificial Intelligence Laboratory (poltextLAB) kutatója, valamint a MONTANA Tudásmenedzsment Kft. számítógépes nyelvész kutatója. Korábban programtervező informatikus BSc diplomát és elméleti nyelvészet MA diplomát szerzett. Fő érdeklődési köre az automatizálás gyakorlati alkalmazásai, a mesterséges intelligencia (gépi tanulás), a számítógépes propaganda, a jogi nyelv (jogi nyelvészet) tanulmányozása, valamint a Plain Language Movement.

 

 

Kutatási asszisztensek

KOVÁCS Viktor a Szegedi Tudományegyetem negyedéves mérnökinformatikus hallgatója. Fő érdeklődési területei a gépi tanulás, neuronhálók és a természetesnyelv-feldolgozás. Szakdolgozatában a skizofrénia diagnosztizálását segítő algoritmusokat fejleszt a legújabb mély neuronhálós technológiákkal.

BÁNÓCZY Martin Balázs az Óbudai Egyetem harmadéves mérnökinformatikus hallgatója mesterséges intelligencia specializáción. Fő érdeklődési köre a gépi tanulás, a szoftverfejlesztés és a képfeldolgozás. Szakdolgozatában légi felvételek szegmentációjához és klasszifikálásához fejleszt algoritmusokat neurális hálózatokkal.

 

 

Fejlesztők

LEHOCZKI Richárd

HUSZTI Norbert

Projektmenedzser

BAUMGARTNER Zoé

SEBEN Laura

 

Vendégkutatók

- Nathalie Neptune (2023 április)

 

 

Korábbi fiatal kutatók

- M. Balázs Ágnes

- Mészáros Evelin

- Bolonyai Flóra

- Kacsuk Zoltán

- Székely Anna

- Szabó Julianna Lilian

- Dinnyés Ágnes

- Lancsár Eszter Fanni

- Kovács Ádám