Kutatók

Vezető Kutatók

 

SEBŐK MIKLÓS az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének (MTA TK PTI) tudományos főmunkatársa. A Virginiai Egyetemen szerzett politikatudományi, a Budapesti Corvinus Egyetemen pedig közgazdász egyetemi végzettséget. PhD fokozatát politikatudományból az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg. Jelenleg az Társadalomtudományi Kutatóközpont  Politikatudományi Intézetének igazgatója, és a Hungarian Comparative Agendas Project (CAP) kutatási igazgatója. Kutatási területe kiterjed a politikai gazdaságtanra, a közpolitikára és a szövegbányászati módszerek ezen területeken történő alkalmazására. 

 

MÁTÉ Ákos politikai közgazdaságtant (PhD, CEU), illetve hálózatkutatást (Advanced Certificate, CEU) tanult. A fő kutatási témája a kvantitativ szövegelemzés illetve egyéb adatbányász módszerek alkalmazása a politikai gazdaságtanon belül. A projekten belül a POLTEXT projekt és a TK cloud infrastruktúrájával kapcsolatos feladatokat lát el.

 

RING Orsolya történettudományt tanult (PhD, ELTE). A POLTEXT Projekt keretében médiakorpuszok építésével és azok szövebányászati elemzésével, valamint magyar nyelvű szövegek doménspecifikus szentimentelemzési-eljárásának kidolgozásával; a TK Számítógépes Társadalomtudomány (CSS-RECENS) kutatócsoportjában nagyméretű történeti szövegkorpuszok építésével és azok NLP módszerekkel történő elemzésével foglalkozik. 

 

Fiatal kutatók

 

KIS György Márk politológiát (BA, ELTE), közpolitikát (MA, Central European University), és statisztikát (MSc, ELTE) tanult. Az elmúlt években nem kormányzati szervezeteknek dolgozott és piackutatással foglalkozott, továbbá külső közreműködőként részt vett a Hungarian Comparative Agendas Projectben. Kutatási területei a hálózattudomány, a komplex rendszerek statisztikai modellezése, és azok közpolitika dinamikájának tanulmányozása kapcsán való alkalmazása.

 

Molnár Csaba

MOLNÁR Csaba politológiát tanult (BA, MA Budapesti Corvinus Egyetem, BA, Nottingham Trent University), jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A POLTEXT Projekt keretében NLP és adatbázis-építési feladatokat lát el. Fő kutatási területe a jobboldali radikalizmus és a parlamentarizmus. Részt vesz mindemellett a Comparative Agendas Project kutatócsoportjában, ahol a törvényhozással kapcsolatos adatbázisok létrehozásáért felel. 

Kovács Ádám kulturális antropológus (BA, Miskolci Egyetem), kissebségpolitikai szakember (MA, ELTE), jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karának doktorjelöltje. Korábban dolgozott a közigazgatásban és a civil-non profit szektorban is. A poltextLAB keretében jelenleg pályázatírással foglalkozik és az OPTED projektet menedzseli.

KISS Rebeka közigazgatás-szervező (BA, NKE), majd államtudományi (MA, NKE) diplomát szerzett. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, emellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karának joghallgatója. Fő kutatási területe a törvényalkotás-kutatás. Az alkotmányjogon belül kutatásainak középpontjában a törvények indokolása áll. 2019 óta vesz részt a CAP és a POLTEXT projektekben.

 

Kutatási asszisztensek

DINNYÉS Ágnes nemzetközi tanulmányok alapszakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az elmúlt két félévben gyakornokként vett részt a POLTEXT projektben, ahol szentimentelemzéssel kapcsolatos feladatokat végzett. Jelenleg az OPTED projektben lát el kutatási és adminisztratív feladatokat.

 

GELÁNYI Péter politikatudományokat tanult (BA, ELTE) jelenleg pedig mester képzését végzi (MA, ELTE). Elsődleges kutatási témája, a felügyeletnélküli klasszifikációs módszerek alkalmazása a politikatudomány kutatási kérdéseire.

 

GUBA Csenge a Szegedi Tudományegyetem Elméleti nyelvészet képzésén szerzett mesterszakos diplomát, jelenleg pedig az egyetem Nyelvtudományi Doktori iskolájának hallgatója. Kutatási témája a szentiment – és emócióelemzés magyar nyelvű szövegeken. A poltextLAB keretében kutatási asszisztenséként a "Doménspecifikus szentimentelemzési-eljárás kidolgozása magyar nyelvű szövegek elemzésére" című projektben dolgozik.

 

JÁRAY István Péter Alkalmazott Közgazdaságtan alapszakját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. Alapszakos szakdolgozatát MTA KRTK KTI megbízási szerződésen keresztül írta, melynek Köllő János volt a konzulense, és melyet a magyarországi fiatal kutatók pályaelhagyásából írt. Lengyel Balázs vezetésével vett részt az első publikált kutatásában, mely PhD hallgatók együttműködési hálozatát vizsgálta. Jelenleg a Széchenyi István Szakkollégium tagja, ahol elsajátított olyan készségeket is, melyek a jelenlegi, PoltextLabban végzett munkájához kapcsolódnak: Data Science-irányultságú Python programozás, akadémiai színvonalú esszéírás, kutatói döntések átlátása.

 

LANCSÁR Eszter Fanni politológiát (BA) tanult, amelyet jelenleg MA szinten folytat a Budapesti Corvinus Egyetemen. Részt vett a Hungarian Comparative Agendas Projekt-ben, ahol a törvényhozási adatbázis fejlesztésében működött közre. A POLTEXT-en belül, kutatási és adminisztrációs feladatokat látott el korábban az OPTED projekt keretében, illetve szentiment-analízishez fűződő projektben is közreműködik.

 

ÜVEGES István a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola 4. éves doktorandusz hallgatója, és 3. éves informatikus hallgató szintén a Szegedi Tudományegyetemen. Részt vesz a TK-MILAB "Doménspecifikus szentimentelemzési-eljárás kidolgozása magyar nyelvű szövegek elemzésére" projektjében. Fő érdeklődési területe a jogi nyelv(használat) és a közérthetőség kapcsolata, a Plain Language Movement, a természetesnyelv-feldolgozás, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulási módszerek.

 

 

KORÁBBI FIATAL KUTATÓK

- M. Balázs Ágnes

- Mészáros Evelin

- Bolonyai Flóra

- Kacsuk Zoltán

- Székely Anna