Kutatók

 

Kutatásvezető

SEBŐK MIKLÓS az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének (MTA TK PTI) tudományos főmunkatársa. A Virginiai Egyetemen szerzett politikatudományi, a Budapesti Corvinus Egyetemen pedig közgazdász egyetemi végzettséget. PhD fokozatát politikatudományból az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg. Jelenleg az Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatója, és a Hungarian Comparative Agendas Project (CAP) kutatási igazgatója. Kutatási területe kiterjed a politikai gazdaságtanra, a közpolitikára és a szövegbányászati módszerek ezen területeken történő alkalmazására. 

 

 

Vezető Kutatók

RING Orsolya történettudományt tanult (PhD, ELTE). A POLTEXT Projekt keretében médiakorpuszok építésével és azok szövegbányászati elemzésével, valamint magyar nyelvű szövegek doménspecifikus szentimentelemzési-eljárásának kidolgozásával; a TK Számítógépes Társadalomtudomány (CSS-RECENS) kutatócsoportjában nagyméretű történeti szövegkorpuszok építésével és azok NLP módszerekkel történő elemzésével foglalkozik.

MÁTÉ Ákos politikai közgazdaságtant (PhD, CEU), illetve hálózatkutatást (Advanced Certificate, CEU) tanult. A fő kutatási témája a kvantitativ szövegelemzés illetve egyéb adatbányász módszerek alkalmazása a politikai gazdaságtanon belül. A projekten belül a poltextLAB projekt és a TK cloud infrastruktúrájával kapcsolatos feladatokat lát el.

 

 

Fiatal kutatók


 

KIS György Márk politológiát (BA, ELTE), közpolitikát (MA, Central European University), és statisztikát (MSc, ELTE) tanult. Az elmúlt években nem kormányzati szervezeteknek dolgozott és piackutatással foglalkozott, továbbá külső közreműködőként részt vett a Hungarian Comparative Agendas Projectben. Kutatási területei a hálózattudomány, a komplex rendszerek statisztikai modellezése, és azok közpolitika dinamikájának tanulmányozása kapcsán való alkalmazása.

Molnár Csaba

MOLNÁR Csaba politológiát tanult (BA, MA Budapesti Corvinus Egyetem, BA, Nottingham Trent University), jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A poltextLAB Projekt keretében NLP és adatbázis-építési feladatokat lát el. Fő kutatási területe a jobboldali radikalizmus és a parlamentarizmus. Részt vesz mindemellett a Comparative Agendas Project kutatócsoportjában, ahol a törvényhozással kapcsolatos adatbázisok létrehozásáért felel.

KISS Rebeka közigazgatás-szervező (BA, NKE), majd államtudományi (MA, NKE) diplomát szerzett. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, emellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karának joghallgatója. Fő kutatási területe a törvényalkotás-kutatás. Az alkotmányjogon belül kutatásainak középpontjában a törvények indokolása áll. 2019 óta vesz részt a CAP és a poltextLAB projektekben.

ÜVEGES István a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Political and Legal Text Mining and Artificial Intelligence Laboratory (poltextLAB) kutatója, valamint a MONTANA Tudásmenedzsment Kft. számítógépes nyelvész kutatója. Korábban programtervező informatikus BSc diplomát és elméleti nyelvészet MA diplomát szerzett. Fő érdeklődési köre az automatizálás gyakorlati alkalmazásai, a mesterséges intelligencia (gépi tanulás), a számítógépes propaganda, a jogi nyelv (jogi nyelvészet) tanulmányozása, valamint a Plain Language Movement.


 

HOLÁNYI Ákos a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának doktorandusza nemzetközi kapcsolatok és Európa-tanulmányok kutatási területen. Korábban a brit Durhami Egyetemen társadalomföldrajzból alapdiplomát és a cseh Károly Egyetemen Balkán, Eurázsia és Közép-Európa tanulmányokból mesterdiplomát szerzett. Jelenlegi kutatásai az Európai Unión belüli kisállami érdekérvényesítéssel és a közép-európai országok regionális együttműködéseivel foglalkoznak.

 

 

 

Kutatási asszisztensek

KOVÁCS Viktor a Szegedi Tudományegyetem negyedéves mérnökinformatikus hallgatója. Fő érdeklődési területei a gépi tanulás, neuronhálók és a természetesnyelv-feldolgozás. Szakdolgozatában a skizofrénia diagnosztizálását segítő algoritmusokat fejleszt a legújabb mély neuronhálós technológiákkal.

 

 

Fejlesztők

LEHOCZKI Richárd

 

Projektmenedzser

BAUMGARTNER Zoé Eszter

SEBEN Laura

 

Vendégkutatók

- Nathalie Neptune (2023 április)

 

 

Korábbi fiatal kutatók

- M. Balázs Ágnes

- Mészáros Evelin

- Bolonyai Flóra

- Kacsuk Zoltán

- Székely Anna

- Szabó Julianna Lilian

- Dinnyés Ágnes

- Lancsár Eszter Fanni

- Kovács Ádám