Kutatás

2022

István Üveges, Veronika Vincze, Orsolya Ring, and Csenge Guba: Aspect-based emotion analysis of Hungarian parliamentary speechesProceedings of the 2nd Workshop on Computational Linguistics for Political Text Analysis (CPSS-2022) Potsdam, Germany

Tomaž ERJAVEC, Maciej OGRODNICZUK et al. (Orsolya RING) (2022), The ParlaMint corpora of parliamentary proceedingsLanguage Resources and Evaluation. DOI: 10.1007/s10579-021-09574-0

Miklós SEBŐK, Bálint György KUBIK, Csaba MOLNÁR, István JÁRAY, Anna SZÉKELY (2022), Measuring legislative stability – A new approach with data from Hungary, European Political Science, Repository 

Miklós SEBŐK, Ágnes M. BALÁZS, Csaba MOLNÁR (2022) Punctuated Equilibrium and Progressive Friction in Socialist Autocracy, Democracy and Hybrid Regimes, Journal of Public Policy, doi:10.1017/S0143814X21000143

2021

Miklós SEBŐK; Zoltán KACSUK; Ákos MÁTÉ (2021), The (real) need for a human touch: testing a human-machine hybrid topic classification workflow on a New York Times corpus,  Quality & Quantity  https://doi.org/10.1007/s11135-021-01287-4

Sebők, Miklós; Boda Zsolt (Eds.) (2021), Policy Agendas is Autocracy and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan

Sebők Miklós, Ring Orsolya és Máté Ákos (2021), Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben, Budapest: Typotex

Sebők Miklós, Kristin Makszin & Jasper Simons (2021): Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary, East European Politics, https://doi.org 10.1080/21599165.2021.1907351

Máté, Ákos; Sebők, Miklós & Barczikay, Tamás (2021) : The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary, PLOS ONE. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245515

 

2020

Sebők, Miklós; Gajduschek, György; Molnár, Csaba (szerk.), 2020, A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények. Budapest, Gondolat 

Sebők, Miklós; Molnár, Csaba 2020, A jogalkotás minősége. Elméleti alapok és mérési lehetőségek. in: Sebők, Miklós; Gajduschek, György; Molnár, Csaba (szerk.) A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények. Budapest, Gondolat 

Sebők, Miklós; Kozák, Sándor, 2020, "From State Capture to ‘Pariah’ Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006-2014)" Business and Politics. DOI: https://doi.org/10.1017/bap.2020.8

Sebők, Miklós, Kacsuk Zoltán, 2020, “The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach”, Political Analysis, 1-14. https://doi.org 10.1017/pan.2020.27

Bolonyai, Flóra; Sebők, Miklós, 2020, “Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat”, in: Jakab, András – Sebők, Miklós (szerk.) Empirikus jogi tanulmányok. Budapest, Osiris

Sebők, Miklós; Sciarini, Pascal; Jaquet, Julien; Berki, Tamás and Bolonyai, Flóra, 2020, “The Power and Viscosity of Legislatures in Old and New Democracies: A Comparative Text Reuse Analysis.” (elbírálás alatt)

Szabó, Martina Katalin; Ring, Orsolya;  Nagy, Balázs; Kiss, László, Koltai, Júlia; Berend, Gábor; Vidács, László; Gulyás, Attila;  Kmetty, Zoltán (2020): Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods , Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, DOI: 10.1080/01615440.2020.1823289

 

2019

Sebők Miklós, Horváth, Attila & Balázs M. Ágnes  (2019): Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis. European Journal of Political Research, 58: 741-768. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12309

2018

Sebők Miklós – Berki Tamás: „Punctuated Equilibrium In Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013”. European Political Science Review, 2018:(4) pp. 589-611.

Sebők Miklós - Mészáros Evelin - Kis György Márk: „A politikai elit médiareprezentációja a rendszerváltás után: Egy napilap-címlapokra épülő szövegbányászati elemzés”. Politikatudományi Szemle, 2018:(1) pp. 91-112. 

Mészáros Evelin – Sebők Miklós: "A szövegbányászati módszerek alkalmazásának lehetőségei a joggyakorlat-elemzésben." Forum Sententiarum Curiae, 2018:(2) pp. 6-12.

 

2017

Sebők Miklós – Berki Tamás: „Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013)”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 29:(2) pp. 151-180.

Sebők Miklós, Molnár Csaba  & Kubik György Bálint (2017): Exercising control and gathering information: the functions of interpellations in Hungary (1990–2014), The Journal of Legislative Studies, 23:4, 465-483, https://doi.org/10.1080/13572334.2017.1394734

Sebők Miklós – Kubik Bálint – Molnár Csaba: „A törvények formális minősége: Empirikus vázlat”. Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. 376 p. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017. pp. 285-310.
 

2016

Sebők Miklós (szerk.) Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016.