2019. augusztus 24. - Újabb gyakornoki helyet hirdet a POLTEXT!

Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet POLTEXT projektje

 

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Politikatudományi Intézet


A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározóak a projekt által elvárt speciális készségek, valamint az Intézet profilja iránti fogékonyság.

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó Text Mining of Political and Legal Texts (POLTEXT) Incubator Project (lásd: https://poltext.tk.mta.hu/hu) keretében készülő 1990 előtti rendeleti adatbázishoz kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet a kutatásvezetővel való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Az Intézet vállalja:

·     A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll.

·     Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.

·     Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.

·     A gyakorlat teljesítésének igazolása. 

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

Pályázati feltétel:

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt.

- Önéletrajz;

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;

- Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása;

-Adatkezelési tájékoztató (letölthető: https://tk.mta.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf)

Előny:

- Haladó informatikai ismeretek (programozási tapasztalat; adatbázis- és honlapkezelési tapasztalat)

- Haladó kvantitatív adatelemzési és szövegbányászati ismeretek

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2019. szeptember 15.

A pozíció betöltésének kezdete: 2019. szeptember 23.

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Ring Orsolyának: ring.orsolya@tk.mta.hu

Az MTA TK PTI adatkezelési irányelvei az alábbi linken érhetőek el: https://tk.mta.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf

 

 Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

További információ: Ring Orsolya, tudományos munkatárs (ring.orsolya@tk.mta.hu) 

 

Budapest, 2019. augusztus 24. 

Dr. Sebők Miklós

Kutatásvezető