2020. április 7. - Mesterséges intelligencia és szövegbányászat - vendégkutatói pályázat

Mesterséges intelligencia és szövegbányászat

A TK PTI POLTEXT projektjének vendégkutatói pályázata

A jelen felhívással a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének (TK PTI) POLTEXT Projektje (https://poltext.tk.mta.hu/en) vendégkutatói pályázatot hirdet 2020. május 1. és 2020. június 30. közötti időszakra Mesterséges intelligencia és szövegbányászat témában.

A pályázat keretében lefolytatott kutatásnak kapcsolódnia kell a POLTEXT projekt keretében zajló, szöveges adatok gyűjtésével és gépi tanulásra illetve szövegbányászati technikákra épülő elemzésével kapcsolatos kutatásokhoz. A tágan értelmezett feladatleírás kapcsán felmerülhet a jelenleg meglévő korpuszok (https://cap.tk.mta.hu/adatbazisok) elemzésén túl a képviselők beszédeit, az Alkotmánybíróság döntéseit, egyes online médiatermék cikket elemző programok megírása, illetve a fentiektől független új korpusz összeállítása és elemzése is. 

A kiírásra bármilyen, a témához kapcsolódó szakterületi hátterű kutatási tervvel lehet jelentkezni, legyen szó a szűken értelmezett társadalomtudományról (politikatudomány, szociológia, közgazdaságtan stb.) vagy ennek határterületeiről (számítógépes nyelvészet, gépi tanulási algoritmusok stb.).

Pályázati feltételek:

  • Kevesebb mint 4 éve megszerzett MA diploma illetve MA vagy PhD hallgatói jogviszony
  • Egy mintegy 2 oldalas, rövid irodalom összefoglalót is tartalmazó angol nyelvű kutatási terv, mely bemutatja a vizsgálni tervezett kutatási kérdést és az alkalmazott módszertant illetve a bemutatja a jelölt R illetve python programozási tapasztalatát valamint a kutatási terv kapcsolódását a POLTEXT projekthez
  • Angol nyelvű önéletrajz és publikációs jegyzék

A vendégkutató számára a PTI POLTEXT Projektje a két hónapra megbízási szerződéssel havi bruttó 150.000 Ft díjazást ad.

A járványra tekintettel a vendégkutatói feladatok ellátása távmunkában, elektronikus kapcsolattartással történik.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. április 17. 15:00.

A második körbe jutott jelöltekkel a telefonos interjú időpontja: 2020. április 23. délután

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Ring Orsolya kutatásmenedzser részére a ring.orsolya@tk.mta.hu email címre. Bővebb információért szintén Ring Orsolya kereshető.