2021. június 18. - Álláspályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet 

tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére a Politikatudományi Intézetbe

 

Feladatkör:

 • Az OPTED nemzetközi projekthez (https://politikatudomany.tk.mta.hu/hirek/2020/03/a-tk-pti-poltext-projektje) és a poltextLAB kutatócsoporthoz (https://poltext.tk.mta.hu) kapcsolódóan tudományos és tudományszervezési munka végzése;
 • parlamenti és jogi szövegeket tartalmazó (elsősorban nemzetközi és külföldi) adatbázisok felkutatása, összegyűjtése, és ezek minőségének értékelése;
 • a nemzeti szintű adatbázisok kapcsán külföldi partnerintézményekkel való konzultáció,
 • a meglévő nemzetközi adatbázisokból a parlamenti és jogi szövegek letöltése (webscraping), ezek kezelése;
 • különböző adatbázisokból nyert parlamenti és jogi szövegek egységes nemzetközi adatbázisba történő integrálása;
 • a fejlesztés alatt álló adatbázishoz tartozó oktatási segédanyag készítésében való közreműködés;
 • a nem tudományos közösség számára is könnyen használható webfelület létrehozásának támogatása).

 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi, informatikai, vagy természettudományi szakon;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • folyamatban lévő politikatudományi vagy más társadalomtudományi, informatikai, vagy természettudományi PhD képzés;
 • Python és/vagy R programozói ismeret;
 • egyéb idegen nyelv magas szintű ismerete;
 • haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség;
 • demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek;
 • impakt faktoros vagy a Scimago szerinti Q1-es folyóiratban megjelent publikációk.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát és esetleges publikációs jegyzékét;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy maximum 1 oldalas angol nyelvű motivációs levelet;
 • Egy 1 oldalas a https://cap.tk.mta.hu/adatbazisok linken elérhető törvényhozási és parlamenti beszéd adatbázisok használatára épülő angol nyelvű kutatási tervet a munkavégzés időszaka alatt kivitelezhető lehetséges kutatásról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a thttps://tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.       

 

A munkavégzés helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet,

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Süli Szabina Mercédesz részére, suli.szabinamercedesz@tk.hu e-mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS/PTI/2021.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos.

 

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázati anyag és a szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetésre a járványra való tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet, amelynek időpontjáról a próbafeladat eredményének függvényében küldünk további tájékoztatást.

A munkakör pozitív elbírálást követően, leghamarabb 2021. június 22-től tölthető be heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A munkaszerződés három hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

Bérezés: bruttó 200 000 Ft.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást adSüli Szabina Mercédesz, a suli.szabinamercedesz@tk.mta.hu email címen keresztül.