2023. szeptember 4. - Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet poltextLAB projektje

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA
poltextLAB

Meg lehet-e valós időben határozni a percenként akár százas nagyságrendben megjelenő újságcikkek fontosabb tartalmi irányait? El lehet egyszerűen dönteni több tízezer szövegről, hogy tartalmuk milyen hangvételű? Lehetséges gépi látás segítségével az újságok oldalait cikkekre bontani? Felismerhetjük-e automatikusan a magyar joganyagon belüli hivatkozásokat, és ennek segítségével meghatározhatjuk a törvények és rendeletek közötti kapcsolatok jellegét?

Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekkel foglalkozik a poltextLAB projekt, melyhez a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó Political and Legal Text Mining and Artificial Intelligence Laboratory (poltextLAB) projekthez (lásd: https://poltextlab.com) kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. Az őszi félév során meghirdetett pozíció kb. heti 10 óra elfoglaltsággal jár, melyet a kutatásvezetővel való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

A gyakornoki program során a felvettek megismerkedhetnek a magyar politikatudományban úttörő jellegű kutatással, mely a legkorszerűbb informatikai módszereket igyekszik bevonni vizsgálataiba, és törekszik azokat az egész tudományterületen meghonosítani. A jelentkezők feladatai előzetes ismereteik fényében változatosak lehetnek a gépi kódolások eredményeinek ellenőrzésétől és javításától kezdve egészen programozási feladatok ellátásáig. A gyakornoki program végén a résztvevőknek lehetősége van beszámolni arról, hogy mit tanultak itteni munkájuk során.

Az Intézet vállalja:

 • A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll, és bevezeti őt a tudományos kutatások lebonyolításának mikéntjébe.
 • Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
 • Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
 • A gyakorlat teljesítésének igazolása.

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

 • Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt.
 • Önéletrajz;
 • Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;
 • Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása;
 • Adatkezelési tájékoztató (letölthető: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf)

 

Előny:

 • Haladó informatikai ismeretek (programozási tapasztalat; adatbázis- és honlapkezelési tapasztalat)
 • Haladó kvantitatív adatelemzési és szövegbányászati ismeretek
 • Magasabb szintű angol nyelvtudás;
 • A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

 

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2023. szeptember 15. 12:00.

A pozíció betöltésének kezdete: 2022. szeptember 25.

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Molnár Csabának: molnar.csaba@tk.hu

A TK PTI adatkezelési irányelvei az alábbi linken érhetőek el: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf

 Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

További információ: Molnár Csaba, tudományos segédmunkatárs (molnar.csaba@tk.hu)

Budapest, 2023. szeptember 4.

Dr. Sebők Miklós
Projektvezető