Vendégkutatók

Krzysztof Rybiński a varsói Visztulai Egyetem kutatója, fő kutatási témái közé tartozik a Big Data, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ahol Adattudomány és Neuro-Lingvisztikus programozás (NLP) tanfolyamokat is tart. Rybinski Matematika és Számítástechnika (1991), majd Közgazdaságtudomány (1993) területein szerzett mesterszintű végzettséget, utóbbiban pedig doktori címet is szerzett (1996). Korábban a Társadalomtudományi Kutatóközpont Vendégprofesszori programjában vett részt 2021. július 1-jétől egészen 2021. szeptember 30-áig.

Rybinski vendégkutatóként a TK MILAB Szentimentanalízis projektének tagjaként dolgozott, amelyben nagymennyiségű hírt tartalmazó korpusz felhasználásával végzik a politikai szentimentelemzést. Együttműködött a magyar politikai szentimentszótár megalkotásában, és dolgozott az „A computational politics framework for assessing the IO (de)legitimation. A case study of twelve IOs in six post-socialist countries” kutatásban Ring Orsolyával, hogy új modellt alkossanak annak kutatására, hogy a befolyásos hazai politikusok hogyan használják a médiacsatornát a tizenkét elemzett nemzetközi szervezet legitimálására, vagy delegitimálására. A kutatás 22 újságot és egymillió cikket felölelő korpuszon alapul, amelyek Oroszországra, Kazahsztánra, Fehéroroszországra, Ukrajnára, Lengyelországra és Magyarországra összpontosítanak. A TK MILAB Speakers Series kereteiben szemináriumot tartott a média szabadságáról, elfogultságáról és manipulációjáról a posztszovjet térségben, gépi tanulással történő egymillió cikk feldolgozásával, öt országra nézve („Media freedom, bias, and manipulation in post-soviet space. A machine learning analysis of one million articles from five countries”), 2021 szeptember 21-én, kedden, 14:00-kor magyar idő szerint.

Rybinski részt vett a Visegrád Fund pályázatában Ring Orsolyával, valamint egy másik, cseh partnerrel a Demokratikus Értékek és Média területébe tartozó Fejlesztett média- és információs műveltség az elfogult tudósítással, dezinformációval és propagandával szembeni ellenálló képesség javítása érdekében című témakörben. Ebben a kutatásban a cél a V4 országok médiaszabadságának elemzése különböző szövegbányászati módszerek alkalmazásával, hogy kifejlesszenek egy új modellt az elfogultság azonosítására az online hírplatformokon, a tudatos médiafogyasztás elősegítése érdekében.