Research

2022

Miklós SEBŐK, Bálint György KUBIK, Csaba MOLNÁR, István JÁRAY, Anna SZÉKELY (2022), Measuring legislative stability – A new approach with data from Hungary, European Political Science, Repository 

Miklós SEBŐK, Ágnes M. BALÁZS, Csaba MOLNÁR (2022) Punctuated Equilibrium and Progressive Friction in Socialist Autocracy, Democracy and Hybrid Regimes, Journal of Public Policy, doi:10.1017/S0143814X21000143

2021

Miklós SEBŐK, Orsolya RING and Ákos MÁTÉ (2021), Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben (Text Mining and Artifical Intelligence in R), Budapest: Typotex

Miklós SEBŐK, Kristin MAKSZIN & Jasper SIMONS, 2021: Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary, East European Politics, https://doi.org 10.1080/21599165.2021.1907351

Ákos MÁTÉ; Miklós SEBŐK and Tamás, BARCZIKAY, 2021, 'The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary' PLOS ONE. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245515

2020

Miklós, SEBŐK; György, GAJDUSCHEK; Csaba, MOLNÁR (eds.), 2020, A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények. Budapest, Gondolat 

Miklós SEBŐK; Csaba MOLNÁR, 2020, A jogalkotás minősége. Elméleti alapok és mérési lehetőségek. in: Miklós, SEBŐK; György, GAJDUSCHEK; Csaba, MOLNÁR (eds.), 2020, A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények. Budapest, Gondolat

Miklós SEBŐK , Sándor KOZÁK, 2020, "From State Capture to ‘Pariah’ Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006-2014)" Business and Politics. DOI: https://doi.org/10.1017/bap.2020.8

Miklós SEBŐK, Zoltán KACSUK, 2020, “The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach”, Political Analysis, 1-14. https://doi.org 10.1017/pan.2020.27

Flóra BOLONYAI - Miklós SEBŐK, 2020, “Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat” (“Quantitative Text Analysis and Text Mining), in: Jakab, A. – Sebők, M. (eds.) Empirikus jogi tanulmányok (Empirical legal studies). Osiris, 2020 

Miklós SEBŐK, Pascal SCIARINI, Julien JAQUET, Tamás BERKI and Flóra BOLONYAI 2020, “The Power and Viscosity of Legislatures in Old and New Democracies: A Comparative Text Reuse Analysis.” (under review) 

Martina Katalin SZABÓ, Orsolya RING,  Balázs NAGY, László KISS, Júlia KOLTAI, Gábor BEREND, lÁSZLÓ VIDÁCS,  Attila GULYÁS,  Zoltán KMETTY (2020): Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods , Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, DOI: 10.1080/01615440.2020.1823289

 

2019

Miklós SEBŐK, Attila HORVÁTH & Ágnes M. BALÁZS (2019): Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis. European Journal of Political Research, 58: 741-768. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12309

2018

Miklós SEBŐK – Tamás BERKI: „Punctuated Equilibrium In Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013”. European Political Science Review, 2018:(4) pp. 589-611.

Miklós SEBŐK - Evelin MÉSZÁROS - György Márk KIS: „A politikai elit médiareprezentációja a rendszerváltás után: Egy napilap-címlapokra épülő szövegbányászati elemzés (The Media Representation of the Political Elite: A Text Mining Approach Based on Newspaper Front-Pages)”. Politikatudományi Szemle, 2018:(1) pp. 91-112. 

Evelin MÉSZÁROS – Miklós SEBŐK: "A szövegbányászati módszerek alkalmazásának lehetőségei a joggyakorlat-elemzésben (The Application of Text Mining Methods in the Analysis of Legal Practice)" Forum Sententiarum Curiae, 2018:(2) pp. 6-12.

2017

Miklós SEBŐK – Tamás BERKI: „Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013)”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 29:(2) pp. 151-180.

Miklós SEBŐK, Csaba MOLNÁR & Bálint György KUBIK (2017): Exercising control and gathering information: the functions of interpellations in Hungary (1990–2014), The Journal of Legislative Studies, 23:4, 465-483, https://doi.org/10.1080/13572334.2017.1394734

Miklós SEBŐK – Bálint KUBIK – Csaba MOLNÁR: „A törvények formális minősége: Empirikus vázlat (The Formal Quality of Legislation: An Empirical Outline)”. Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. 376 p. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017. pp. 285-310.

2016

Miklós SEBŐK (szerk.) Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban (Quantitative Text Analysis and Text Mining in Political Science). Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016.